Welkom ! Welcome ! Bienvenue !

Bier uit België, onze nationale trots!

De Belgen zijn heel trots op hun bieren die hier al sinds de middeleeuwen vast geworteld zijn. Er is een grote diversiteit aan soorten, smaken, kleuren, sterke of lichte, kruidige, enz. enz. Sommige zijn blijvers, andere verdwijnen bijna even vlug als ze gekomen zijn.

Wekelijks komen nieuwe bieren op de markt. Meestal originele maar vaak zijn het eenmalige gelegenheidsbieren of etiketbieren.

Hier een uitgebreide database van de Belgische bieren en brouwerijen.

Beer from Belgium, our national pride!

The Belgians are very proud of their beers that are firmly rooted here since the Middle Ages. There is a great diversity of species, flavors, colors, strong or mild, spicy, etc. etc. Some are repeaters, others disappear almost as quickly as they came.

Every week there are new beers on the market. Mostly original but often unique opportunity beers or label beers.

Here is a comprehensive database of Belgian beers and breweries.

Bière de la Belgique, notre fierté nationale!

Les Belges sont très fiers de leurs bières qui puise ses racines ici depuis le Moyen Age. Il y a une grande diversité d'espèces, de saveurs, de couleurs, fortes ou douces, épicées, etc., etc. Certains sont des répéteurs, d'autres disparaissent presque aussi vite qu'ils sont venus.

Chaque semaine, il y a de nouvelles bières sur le marché. La plupart du temps d'origine, mais souvent uniques bières d'opportunité ou des bières de l'étiquette.

Voici une base de données de bières et brasseries belges.